InformacijaKontaktaiProdukcijaPaslaugos
Informacija
AB „ KALCITAS“ ĮMONĖS ISTORIJA

            Akcinės bendrovės „Kalcitas“ kaip savarankiškos atskiros įmonės istorija prasideda nuo 1977 metų, tačiau jos pavadinimas tuo metu buvo kitoks. Dar 1977-01-01 vadovaujantis tuometinės Lietuvos TSR Statybinių medžiagų pramonės ministerijos įsakymu Nr. 221 ryšium su žymiu remonto darbų apimties išaugimu tuometiniame Akmenės cemento - šiferio kombinate ir kitose Lietuvos Respublikos įmonėse siekiant užtikrinti savalaikį ir kokybišką remonto darbų atlikimą įkurta savarankiška įmonė Naujosios Akmenės gamybinio kombinato pavadinimu.
Pagrindinis buvo įrengimų kapitalinio remonto cechas, kuriame 1977 m. dirbo apie 100 darbuotojų ir 14 vadovaujančių kombinato darbuotojų.
            Nuo 1977-08-01 siekiant kompleksiškai naudoti Akmenės telkinio kalkakmenį Naujosios Akmenės gamybiniam kombinatui perduotas tuometiniam Akmenės cemento-šiferio kombinatui priklausęs Karpėnų klinčių karjeras su visais karjero įrengimais, mechaninėm dirbtuvėm ir 62 darbuotojais. Vėliau 1980- 01-01 Statybinių medžiagų pramonės ministerijos įsakymu Nr. 282 Naujosios Akmenės gamybinis kombinatas, siekiant pagerinti vadovavimą kalnakasybos darbams, geriau panaudoti įrengimus, buvo plečiamas prijungus gamybiniam susivienijimui “ Akmencementas “ priklausiusį Šaltiškių molio karjerą su 50 darbuotojų, o 1982- 01-01 ir Menčių cechą su karjeru ir 100 darbuotojų tuo metu priklausiusį Akmenės statybinių medžiagų kombinatui, kurio administracinis centras buvo Ventoje. Dabar pagal gamybos apimtį ir gaminamos produkcijos įvairiarūšiškumą įmonė prilygo gamybiniams susivienijimams, todėl 1985-07-01 pakeistas įmonės pavadinimas ir pavadinta “Naujosios Akmenės statybinių medžiagų gamybiniu susivienijimu “.
            Nuo 1988-06-01 Lietuvos TSR Statybinių medžiagų pramonės ministerijos įsakymu Nr. 81 siekiant užtikrinti nepertraukiamą maltų kalkių tiekimą įmonėms, kurios gaminio silikatines plytas ir dujų silikatą, taip pat siekiant ateityje išplėsti kalkių cecho pajėgumus prijungtas gamybiniam susivienijimui “Akmencementas“ priklausęs Kalkių gamybos cechas.1998 m. įmonėje dirbo didžiausias 686 žmonių kolektyvas.
            Vykdant tuometinės Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 1990-09- 25 nutarimą  Nr. 1 – 605 “ Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių įmonių įstatymo įsigaliojimo tvarkos “ ir 1990-11-26 nutarimą Nr. 358 “ Dėl gamybinių susivienijimų reorganizavimo(likvidavimo), Statybos ir urbanistikos ministerijos 1990-11-30 įsakymu Nr. 69 įmonė reorganizuota į Naujosios Akmenės valstybinę statybinių medžiagų įmonę.
            Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir prasidėjus įmonių privatizacijai 1993 m. patvirtinti mūsų įmonės viešo akcijų pirkimo rezultatai. Ryšium su tuo 1993-11-11 Akmenės rajono valdybos potvarkiu Nr. 481 vietoje Naujosios Akmenės valstybinės statybinių medžiagų įmonės įregistruota Uždaroji akcinė bendrovė “ Kalcitas “. Pavadinimas paimtas pasiūlius ilgamečiam įmonės darbuotojui technologui Kostui Kantautui pagal klinties karjero kloduose dažnai sutinkamo žėrinčio kristalinio mineralo - kalcito pavadinimą.
            1995-04-04 pakeitus ir papildžius akcinių bendrovių įstatymą vietoje UAB “ Kalcitas“ įregistruota akcinė bendrovė ( AB ) “ Kalcitas “, kadangi bendrovėje dirbo apie 485 darbuotojus.
            Nuo 1997-12-09 vadovaujantis visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu bendrovė reorganizuota skaidymo būdu. Atskyrus dalį cechų iš buvusios akcinės bendrovės“ Kalcitas “ siekiant įvairiarūšies produkcijos gamybą ir realizaciją sutelkti vienose rankose, o kasybą ir Karpėnų klinčių bei Šaltiškių molio karjerų eksploataciją, kuriuose išgaunama žaliava cemento gamybai- kitose rankose, įkurta nauja savarankiška bendrovė “ Naujasis kalcitas “. Naujai įsikūrusią bendrovę tuo metu sudarė 5 padaliniai, o likusią  tik du, t. y. Karpėnų klinčių ir Šaltiškių molio karjerai. Akcinėje bendrovėje “ Kalcitas “  1997-12-09 liko dirbti 118 darbuotojų. 
             AB „ Kalcitas“ pagrindinis tikslas – savalaikis žaliavos tiekimas cemento gamybai akcinei bendrovei "Akmenės cementas“ ir  kalkių gamybai akcinei bendrovei "Naujasis kalcitas".